جاذبه های گردشگری تفلیس

۱۳۹۶-۱۲-۱۲

چرا تفلیس ؟ تفلیس مهم ترین شهر و پایتخت گرجستان است . بخش زیادی از زیبایی های گرجستان را میشود در تفلیس مشاهده کرد . تفلیس دارای مردمانی فاقد تعصبات دینی می باشد. خونگرمی و مهمان نوازی مردمان این شهر بر جاذبه های گردشگری این شهر تاریخی می افزاید. تفلیس شهری با تلفیق تاریخ و مدرنیزه است .

تفلیس ؟

پایتخت باستانی و باشکوه گرجستان است که در دو طرف رود کر وسعت یافته است و از سه طرف با کوههایی زیبا احاطه شده است 

افسانه تفلیس چیست :

روایت است که در اوایل قرن پنجم شاه واختانگ در میان جنگل انبوهی که درختان آن سر به فلک کشیده همراه با شاهین شکاری خود مشغول شکار بود ، شاهین قرقاولی را دید و چندیدن بار به او حمله کرد .پس از چندی هر دو پرنده سقوط کردند ،همراهان پادشاه به دنبال شاهین سلطنتی رفتند و پرندگان را در چشمه های آب داغ کوهستان یافتند که هر دو جان خود را از دست داده بودند . پادشاه از چشمه های آب گرم و بخار آن تحت تاثیر قرار گرفت و تصمیم گرفت در ان مکان شهری تشکیل دهد و دستور به قطع درختان آن منطقه داد ؛ اینگونه بود که شهر زیبای تفلیس به وجود آمد .

سایر مطالب