19بنای تاریخی برای مرمت به بخش خصوصی واگذار می شود

۱۳۹۵-۰۶-۲۷

تهران- ایرنا- مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی گفت: 19 بنای تاریخی در فهرست جدید دولت برای مرمت، احیا و واگذاری به بخش خصوصی به صندوق احیا معرفی شدند.

 

 

 محمدرضا پوینده در گفت وگو با خبرنگار میراث فرهنگی ایرنا افزود: با توجه به وظیفه تعریف شده صندوق احیا، 400 بنای تاریخی و فرهنگی بین سال های 1387 تا 1389 شناسایی شد و با تصویب و تایید دولت، این بناها توسط اداره کل میراث فرهنگی استان ها تملک شد و به دستور ریاست سازمان که رییس هیات امنای صندوق احیا نیز هست، دستور واگذاری آنها به بخش خصوصی صادر شد.

 

وی تصریح کرد: در یکسال گذشته نیز حدود 269 بنای تاریخی فرهنگی جدید از 32 هزار بنای میراثی کشور شناسایی شد و در این فهرست قرار گرفت تا در مجموع 669 بنا به تدریج در نوبت واگذاری با اهداف و ضوابط مشخص قرار گیرد.
پوینده ادامه داد: در هر پروژه ابتدا با فراخوان، جذب سرمایه گذاری خصوصی صورت می گیرد، سپس برای هر کدام از بناها با توجه به خصوصیات مکانی و معماری، کاربری تعیین می شود و در نهایت بنا برای مرمت، احیا و بهره برداری طی یک برنامه و دوره مشخص زمانبندی شده به بخش خصوصی مورد نظر واگذار می شود.
مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی خاطرنشان کرد: با اینکه جذب سرمایه گذاری در کشور دچار رکود بوده اما در جذب سرمایه گذاری موفق عمل کردیم، بطوریکه سال گذشته 40 بنا را به سرمایه گذاران داخلی واگذار کردیم که این بناها در حال گذراندن فرایند مرمت هستند.
پوینده یادآور شد: کمیته سرمایه گذاری صندوق، انتخاب بناها را برای قرار گرفتن در فهرست واگذاری برعهده دارد و در طول زمان به تدریج بناهای این فهرست با تعیین اولویت، بر اساس ماده 27 قانون واگذاری 500 پروژه اقتصاد مقاومتی واگذار می شوند.

سایر مطالب